۰۳ بهمن ۱۳۹۴

گویا خانه و مدرسه دیگر جای "رشد" نیست!

اشاره‌ای کوتاه به ناکارآمد شدن دو نهاد خانواده و آموزش‌وپرورش

یک مثالی در بررسی چالش‌های مدیریت وجود دارد که می‌گوید: "هدف در سازمان گم شده"
حال مصداق بارز این مثال، وضعیت کنونی دو نهاد خانواده و آ.پ هست که اصلا نمی‌دانند برای چه هستند، چه کار باید بکنند و به کجا باید بروند.