۰۳ بهمن ۱۳۹۴

جایگاه آموزش در فنلاند

جایی که "آموزش" فراتر از یک وزارت‌خانه در ساختار دولت است.

پیشرو بودن مرز نمی‌شناسد، جامعه‌ای که در آموزش بهترین است، بازهم می‌خواهد خود را نسبت به آنچه که هست بهبود بدهد.