۱۶ خرداد ۱۳۹۵

از اعتراض به آزمون، تا تمرین اعتراض

دشواری چند آزمون پایان ترم دوره‌ی دبیرستان این پی‌آمد خوب را به همراه داشت که دانش‌آموزان اقدام به ”اعتراض“ کردند. این رویداد از دو سو قابل بررسی است:

۱۱ بهمن ۱۳۹۴

وضعیت ”آموزش و پرورش“ از زندانیان سیاسی هم بدتر است!

جای خالی پوشش رسانه‌ای مستقل و نبود بستر نقد و بررسی وضعیت و ساختار آموزشی

اینکه هر از گاهی در صفحات نشریات اجتماعی گریزی به دستگاه آموزش زده می‌شود و یا انتشار مطالبی که در چند مجله‌ی به اسم و ظاهر تخصصی ولی وابسته به نهادها که غیرمستقل هستند و رعایت مرجع خودشان را می‌کنند، کفایت واکاوی و بازخورد جریان آموزش را نمی‌کند.

۰۳ بهمن ۱۳۹۴

جایگاه آموزش در فنلاند

جایی که "آموزش" فراتر از یک وزارت‌خانه در ساختار دولت است.

پیشرو بودن مرز نمی‌شناسد، جامعه‌ای که در آموزش بهترین است، بازهم می‌خواهد خود را نسبت به آنچه که هست بهبود بدهد.

گویا خانه و مدرسه دیگر جای "رشد" نیست!

اشاره‌ای کوتاه به ناکارآمد شدن دو نهاد خانواده و آموزش‌وپرورش

یک مثالی در بررسی چالش‌های مدیریت وجود دارد که می‌گوید: "هدف در سازمان گم شده"
حال مصداق بارز این مثال، وضعیت کنونی دو نهاد خانواده و آ.پ هست که اصلا نمی‌دانند برای چه هستند، چه کار باید بکنند و به کجا باید بروند.